Forum Advokater

Afståelses- og genindtrædelsesret

Som udgangspunkt er en lejer berettiget til at lade lejemålet, og dermed rettigheder og pligter i henhold til lejekontrakten, overgå til en ny lejer inden for samme branche uden udlejers forudgående samtykke. Dette betyder – populært sagt – at lejer kan sælge lejemålet. Såfremt den lejer, som den oprindelige lejer har overdraget lejemålet til, misligholder eller opsiger leje-kontrakten, har den oprindelige lejer ret til at genindtræde i lejeforholdet. I mange lejekontrakter er det bestemt, at lejer ikke har afståelses- - dermed heller ikke - genindtrædel-sesret.

Stikord: 
afståelse
genindtræde
genindtrædelsesret
lejemål, salg af
lejemål, overdragelse af

Specialister