Fordelagtige priser på retslig inkasso

Hvis du ønsker, at din sag skal fortsættes med retslig inkasso, får du fordelagtige priser med et abonnement hos os.

Formålet med retslig inkasso er i første omgang at få domstolenes accept af, at skyldner faktisk skylder dig pengene, og derefter – hvis skyldner stadig ikke betaler – at få fogedretten til at afhøre skyldner om hans økonomi, herunder foretage udlæg i hans ejendele med henblik på tvangssalg.

De omkostninger, der er forbundet med at køre retslig inkasso bliver pålagt skyldner, men hvis skyldner ikke betaler, er det i første omgang dig, der kommer til at lægge beløbet ud.

Har skyldner indsigelser mod kravet, vil du blive kontaktet, idet sagen hos domstolene vil overgå fra en inkassosag til en retssag. Vi kan i den forbindelse tilbyde dig rådgivning om sagens videre forløb samt føre den for dig, hvis du ønsker det.

Stikord: retslig inkasso

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater