Notarforretninger

Nogle dokumenter skal underskrives for en notar, før de kan betragtes som gyldige.

En notar er den person, der bekræfter underskrift af testamenter og andre dokumenter.

Hvis man har brug for en notar, skal man henvende sig til byretten. Normalt kan man besøge notaren uden at bestille tid. Københavns notarialkontor kræver dog tidsbestilling. Det er ikke nødvendigt, at man henvender sig til den notar/byret, som dækker den by man er bosat i. Dvs. en person bosat i Roskilde kan godt bruge en notar i Århus.

Hvis en person er fysisk svagelig, kan det aftales, at notaren kommer hjem til ham/hende eller til hospitalet, hvis den pågældende person er indlagt. Man skal i så fald betale notarens transportomkostninger.

Dokumenter, som skal underskrive hos en notar: a) testamenter b) fuldmagter og erklærin-ger som skal bruges i udlandet. En udenlandsk myndighed vil normalt ikke acceptere en fuldmagt eller en erklæring, hvis disse dokumenter ikke er blevet underskrevet hos en notar.
En dansk notar kan godt bekræfte en underskrift i et dokument (fuldmagt, erklæring) udarbejdet på et fremmed sprog.

Når man har underskrevet et dokument foran notaren, påtegner notaren dokumentet. Man kan anmode notaren om at påtegne dokumentet på et fremmed sprog, hvis man skal brug dokumentet i udlandet. Vi har erfaringer med påtegninger på engelsk, fransk, spansk, tysk og italiensk.

Nogle gange påtegner notaren med det samme. Andre gange beholder notaren dokumentet, således at han påtegner det på et senere tidspunkt og sender det tilbage per post.

Hvilke dokumenter skal man medbringe til notaren:

  1. Det originale dokument, der skal underskrives. Dokumentet må ikke have været underskrevet hjemmefra.
  2. Ved testamentet skal man medbringe en genpart af testamentet.
  3. Legitimation – pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du møder sammen med en advokat, kan advokaten overfor notaren indestå for din identitet. Det er dog en god idé at medbringe dokumentation for dit CPR-nummer, da notaren som regel gerne vil tjekke dette en ekstra gang (f.eks. sygesikringsbevis eller kørekort).
  4. Hvis man underskriver et dokument – fuldmagt, erklæring – på vegne et selskab eller en forening/fond, skal man medbringe en kopi af en udskrift fra den
    relevante myndighed, hvoraf det fremgår at man kan underskrive på vegne selskabet/foreningen/fonden.
  5. Penge til notargebyr. I nogle byretter kan man ikke betale med dankort.

Stikord: Notar, Notarforretning

70 22 88 50 Kontakt Advokater