Forældremyndighed

Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed. Det samme gælder som hovedregel ugifte, hvis børn er født efter 1. juli 2002. Det er klogt at gøre sig klart helt fra barnets fødsel, om man ønsker fælles forældremyndighed. Forældremyndigheden betyder meget – og dog mindre, end man umiddelbart tror. Forældremyndighedens indehavere bestemmer de store ting i barnets liv. Bopæl, kirke og skole kunne i meget få ord som overskrifter illustrere, hvad det handler om. Det er vigtige forhold, men de mere dagligdags beslutninger ligger egentlig ikke i det at have forældremyndighed.

Stikord: forældremyndighed, skilsmisse, børn og seperation, børn og samvær, faderskab, forældresamarbejde, bedst for barnet, barnets tarv, statsforvaltningen, familiestyrelsen, standardsamvær, delesamvær, delebørn, samværsweekend, tvungen fælles forældremyndighed, alkoholiserede forældre og samvær, vold mod børn

Specialister

[vis_medarbejder id='ao'] [vis_medarbejder id='bg'] [vis_medarbejder id='htr'] [vis_medarbejder id='ktr'] [vis_medarbejder id='sc'] [vis_medarbejder id='sg'] [vis_medarbejder id='sr']
70 22 88 50 Kontakt Advokater