Sygdom

Emner

Sygdom

Sygdom

Det er en udbredt – men forkert – opfattelse, at man ikke kan opsige en medarbejder, der er sygemeldt. Det kan man godt – på fuldstændig samme måde som man ville opsige en hvilken som helst anden medarbejder.

Derimod udgør det forhold, at en medarbejder er sygemeldt ikke i alle tilfælde i sig selv en tilstrækkelig og saglig begrundelse for at opsige den pågældende – det afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Efter funktionærloven kan det som en del af ansættelsesvilkårene aftales, at der skal gælde et forkortet opsigelsesvarsel (én måneds varsel til udløbet af en måned), i de tilfælde, hvor  medarbejderen har fået udbetalt løn under sygdom i 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder. Det er en betingelse, at opsigelse sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage og mens medarbejderen endnu er syg.

Stikord: syg, sygdom, fravær, funktionær, opsigelse ved sygdom

70 22 88 50 Kontakt Advokater