Holdingselskab

Hvis virksomheden drives i selskabsform, kan det være en fordel at stifte et holdingselskab, hvis sælger ikke allerede har et sådant. Den avance, der opstår ved salget af aktierne/anparterne er skattefrit for holdingselskabet, hvis holdingselskabet har ejet mindst 10 % af selskabet i mindst 1 år før afståelsen. Herefter kan ejeren af holdingselskabet tage pengene ud efter behov – naturligvis under overholdelse af selskabslovens regler om udbytteudlodning – idet sådanne udlodninger dog vil være skattepligtige, hvis holdingselskabet er ejet af en person.

Stikord: holdingselskab - virksomhedsoverdragelse

70 22 88 50 Kontakt Advokater