Jobklausuler

Du er her:Hjem>Jobklausuler

Emner

Jobklausuler

Jobklausuler

Den 1. juli 2009 trådte jobklausulloven i kraft. En jobklausul er en klausul om, at kunder eller samarbejdspartnere ikke må ansætte en bestemt virksomheds medarbejdere. En jobklausul kan også gå ud på at forhindre ledende medarbejdere i at tage kolleger med, hvis de fratræder.

En gyldig jobklausul kræver et skriftligt samtykke fra de berørte medarbejdere, ligesom der skal ydes kompensation efter lovens regler.

Hvis en jobklausul ikke lever op til lovens krav, er den ugyldig både i forhold til de berørte  medarbejdere og i forhold til den anden part i aftalen..

Jobklausuler, som blev indgået før lovens ikrafttræden, skal enten lovliggøres eller op-siges. Hvis klausulerne hverken lovliggøres eller opsiges, risikerer arbejdsgiver at blive møde med et krav om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Stikord: jobklausuler, jobklausulloven, godtgørelse, jobklausul

70 22 88 50 Kontakt Advokater