Ægtefælleudlæg

En længstlevende ægtefælle har mulighed for at beholde såvel hele sin egen formue, samt overtage afdødes formue uden en egentlig skiftebehandling finder sted. Betingelsen herfor er imidlertid, at ægtefællernes samlede formue ikke overstiger kr. 650.000 (2010-tal). Beløbet pristalsreguleres.

Længstlevendes ret til at udtage hele boet, hvis dette er under 650.000 kr. (2010) går forud for eventuelle testamenter og børn og andre livsarvingers ret til tvangsarv.

Et ægtefælleudlæg er i mange tilfælde et udmærket alternativ til at sidde i uskiftet bo.

Stikord: Ægtefælleudlæg

70 22 88 50 Kontakt Advokater