Boudlæg

Hvis der er tale om et beskedent bo, hvor afdøde kun efterlader sig få midler, kan boet udlægges uden, at der sker et egentligt skifte. Dette kan være tilfældet, hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige udgifter til begravelsen, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde, ikke overstiger kr. 38.000 (2010-tal).

Boets midler vil så blive udleveret til nærmeste pårørende, der typisk vil være den, der har stået for begravelsen. Det er skifteretten, der vurderer, hvem der anses som den nærmeste pårørende. Dette gøres bl.a. ud fra en vurdering af, hvem der socialt set stod afdøde nærmest. Hvem der efter de arveretlige regler stod afdøde nærmeste, er således ikke det afgørende. Modtageren får hele formuen og er ikke forpligtet til at betale noget til arvinger eller kreditorer.

Stikord: boudlæg

70 22 88 50 Kontakt Advokater