Overdragelse af aktiver/aktiviteter

Ved overdragelse af et selskabs aktiver/aktiviteter, overtager køber de aktiver eller aktiviteter, og de rettigheder og forpligtelser, der specifikt er aftalt. Medfører dette, at alle eller visse af virksomhedens personale overgår til køber, vil personalet fremover være ansat hos en anden arbejdsgiver, hvilket medfører krav til udarbejdelse af nye ansættelseskontrakter. Det kan også være, at køber skal indgå i sælgers lejemål, hvorved der enten skal udarbejdes fremlejekontrakt mellem sælger og køber eller en decideret ny lejekontrakt mellem køber og udlejer.

I praksis medfører dette, at der ofte vil være et større behov for at detailregulere en virksomhedsoverdragelse med overdragelse af aktiver/aktiviteter, da overtagelse af rettigheder og forpligtelser helt konkret afhænger af, hvad og hvor meget, der overdrages.

Uanset om der sker erhvervelse af kapitalandele eller aktiver/aktiviteter, skal køber kontrollere, at det erhvervede selskab/de erhvervede aktiver og aktiviteter, kan rummes inden for det købende selskabs formål. I modsat fald skal der ske ændring af det købende selskabs formålsbestemmelse.

Selve forhandlingen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse varierer fra virksomhed til virksomhed. Ved små virksomhedsoverdragelser, hvor parterne stort set er enige om alt fra prissætning til overdragelsestidspunkt, vil forhandlingerne ofte kunne gennemføres relativt hurtigt. Ved større virksomhedsoverdragelser, hvor der kræves en lang række dokumenter, og hvor der måske skal indhentes tilladelser fra forskellige myndigheder, som er afgørende for købers ønske om at erhverve virksomheden, vil forhandlingerne strække sig over længere tid.

De kontrakter, der skal udfærdiges i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, afhænger helt konkret af virksomhedens type og størrelse. En overdragelse, der involverer få aktiver eller få værdier af den ene eller anden årsag, vil ikke nødvendigvis kræve en stor og dyr aftale. Omvendt vil det dog altid være i parternes interesse at få udarbejdet et aftalegrundlag, der sikrer, at der ikke efterfølgende opstår uklarheder.

Stikord: aktiviteter - overdragelse, aktiver - overdragelse, aktivoverdragelse, aktivitetsoverdragelse

70 22 88 50 Kontakt Advokater