Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller bliver som hovedregel kun anset for gyldige, hvis der oprettes en gaveægtepagt. Dette gælder dog naturligvis ikke for sædvanlige lejlighedsgaver, som f.eks. jule- og fødselsdagsgaver. Det er en betingelse at gavens værdi ikke står i misforhold til dine kår. Hvorvidt det er tilfældet afhænger af en helt konkret bedømmelse af din økonomiske situation.

Er der derimod ikke tale om sædvanlige lejlighedsgaver, men ønsker du f.eks. at overføre et større beløb til din ægtefælle, til brug for udbetalingen på en ejerbolig, skal det ske ved en gaveægtepagt. Ellers anses overførslen ikke for gyldig, hverken i forhold til omverdenen, herunder først og fremmest dine kreditorer, eller i jeres indbyrdes forhold.

En anden undtagelse til kravet om gaveægtepagt er den såkaldte overskudsdelingsregel. Dette betyder, at du uden ægtepagt kan overføre indtil halvdelen af et års overskud til din ægtefælle. Ved overskud forstås samtlige dine indtægter med fradrag af årets skat og med fradrag af årets forbrug. Reglen, der ofte også kaldes tantiemereglen, kan ikke anvendes, hvis du løbende bruger alt hvad du tjener efter skat.

Ønsker du at anvende denne regel om overskudsdeling, skal delingen finde sted inden udløbet af det følgende indkomstår. Overdragelsen har kun gyldighed mod dine kreditorer, hvis du underskriver et dokument, hvori du angiver overskuddets størrelse og samtidig har beholdt tilstrækkelige midler til at dække dine gældsforpligtelser.

Stikord: gaver - ægtefæller, gaveægtepagt, lejlighedsgaver, overskudsdeling, tantiemereglen

70 22 88 50 Kontakt Advokater