Mediation, retsmægling og konstruktiv konfliktløsning

Mediation er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt til at finde en løsning, de begge kan acceptere som god, gennem en forhandling. Forhandlingen styres af en neutral og særligt uddannet forhandlingsleder, en mediator.

Formålet med en mediators medvirken som for handlingsleder er ganske enkelt at øge sandsynligheden væsentligt for, at parterne når en forhandlingsløsning. En mediator skal ikke fremkomme med forslag til løsning eller vurdere konflikten juridisk, men derimod sørge for, at forhandlingerne gennemføres på en konstruktiv måde, så parterne selv finder frem til en løsning på konflikten.

Mediation har været brugt i USA, Australien og flere europæiske lande gennem mange år og er blevet et populært alternativ både i erhvervskonflikter og til løsning af konflikter i privatlivet.
Der er fem grundlæggende principper for mediation:

  • Mediation er altid frivillig for parterne, der til enhver tid kan forlade forhandlingerne
  • Mediation foregår i fortrolighed. Dette gælder såvel for parterne som for mediator
  • Mediator er neutral og kommer ikke med forslag til løsning på konflikten
  • Mediator kommer ikke med nogen juridisk bedømmelse af konflikten
  • Mediator leder og styrer forhandlingerne

Kontakt advokat og mediator Susanne Ravn eller advokat og mediator Allan Ohms.

Stikord: Mediation, retsmægling, konstruktiv konfliktløsning

70 22 88 50 Kontakt Advokater