Leje af bolig

Selvom lejelovgivningen begrænser aftalefriheden væsentligt, når der skal indgås en boliglejekontrakt, er det vigtigt at være opmærksom, at på centrale punkter og punkter, som i øvrigt kan have stor betydning for lejeren, er der fortsat aftalefrihed. Det kan således nævnes, at det frit kan aftales om det er udlejer eller lejer, der har pligt til at vedligehol-de det lejede, ligesom det kan aftales, at det lejede skal tilbageleveres nyistandsat, hvilket er et byrde-fuldt vilkår – særligt i de situationer hvor der kun planer om et kortere ophold i det lejede. Endelig skal man som lejer være opmærksom på, om vilkårene passer på ens situation. Ønsker man for eksempel at have husdyr, er det vigtigt at være opmærksom på, om udlejer tillader, at man må have husdyr.

Stikord: boliglejekontrakt, typeformular A, huslejekontrakt

70 22 88 50 Kontakt Advokater