For­sik­rin­ger og pensioner

Papirløse har brugt for at tage stilling til forsikringsbehov og om længstlevende har ret til udbetaling fra livsforsikringer og pensioner. Papirløse bør sikre sig nøje, hvordan der udbetales ved død. Det er muligt at indsætte en samlever som begunstiget. I nogle tilfælde er den samlevende automatisk dækket, men det bør tjekkes i hvert enkelt tilfælde.

En krydslivsforsikring tegnes ”på kryds”, på den anden samlevers liv. Længstlevende modtager forsikringssummen  ”uden om dødsboet” og uden at skulle betale afgift af forsikringssummen. De årlige præmier på disse forsikringer kan ikke trækkes fra i skat. Der er ingen beskatning, hvis forsikringssummen kommer til udbetaling.

Papirløse er ikke automatisk omfattet af atp samleverpension.

Stikord: Forsikringer - ugifte samlevende, pensioner - ugifte samlevende

70 22 88 50 Kontakt Advokater