Vedtægterne

Du er her:Hjem>Foreninger>Vedtægterne

Vedtægterne

I slutningen af denne artikel har vi indsat et koncept til et sæt meget generelle og simple vedtægter i en forening. Her vil vi gennemgå de enkelte bestemmelser med nogle kommentarer til de vigtigere bestemmelser.

Blandt de første paragraffer er formålsparagraffen (§1) særlig vigtig. Den bør være så bred, at den omfatter alt det, man kunne tænke sig at lave i foreningen ved dens stiftelse men også så smal, at man med den kan holde medlemmerne på sporet af det, som man nu engang er samlet om i netop den pågældende forening.

Det skal huskes, at foreningen kun må beskæftige sig med det, der er omfattet af foreningens formålsparagraf. Det er derfor en vigtig bestemmelse i enhver forening og en rigtig formulering af denne kan siden blive af stor værdi for foreningen.

Medlemskredsen (§2) bør vær fastlagt sådan, at det af vedtægterne klart fremgår, hvem og under hvilke betingelser medlemmer optages. Det bør ligeledes klart defineres, hvordan der skal forholdes, hvis foreningen vil udelukke (ekskludere) et medlem. Igen er det et sted, hvor en korrekt og fyldestgørende formulering af vedtægterne senere kan spare en forening for mange trængsler.

Stikord: foreningsvedtægter, vedtægter forening

70 22 88 50 Kontakt Advokater