Selskaber

Du er her:Hjem>Skatter og afgifter>Selskaber

Selskaber

Kapitalselskaber beskattes som udgangspunkt af alle indtægter og har fradrag for alle udgifter, idet udgifterne forventes og forudsættes brugt til drift af selskabet. Kapitalselskaber omfatter både aktie- og anpartsselskaber.

Kapitalselskaber anses som selvstændige skattesubjekter. Heri ligger at selskaberne beskattes uafhængigt af hvilken ejerkreds, selskabet har, hvem der sidder i ledelsen, eller selskabets andre relationer til fysiske eller juridiske personer. For koncerner gælder dog særlige regler om, at de kan, og i visse tilfælde skal, beskattes sammen.

Selskaber beskattes med 25 % af deres samlede opgjorte skattemæssige indkomst.

I mange selskabskonstruktioner ses i dag holdingselskaber. Holdingselskaber fungerer som pengetanke for de ultimative fysiske ejere af koncernen, dvs. samlingen af selskaber, der har indbyrdes forbindelse gennem ejerskab. Holdingsselskabet har som udgangspunkt ikke andet formål end at eje kapitalandele i det eller de underliggende driftsselskaber, og er typisk det ultimative moderselskab i koncernen.

En skattemæssig fordel ved at have et holdingselskab er, at holdingselskabet kan trække skattefrit udbytte op fra datterselskabet, såfremt moderselskabet ejer mindst 10 % af aktierne eller anparterne i driftsselskabet. For holdingselskaber vil dette ofte være tilfældet. Derved kan den ultimative fysiske ejer spare pengene op i holdingselskabet uden at skulle betale skat af udbytte, før det trækkes endeligt ud af holdingselskabet.

Hvis der konstateres et skattemæssigt underskud i selskabet det ene år kan selskabet gemme underskuddet og fradrage det i de følgende års skattemæssige overskud.

Stikord: udbyttebeskatning, holdingselskab, skattefrit udbytte, underskud - fradrag, afskrivning, sambeskatning

70 22 88 50 Kontakt Advokater