Opsigelse og bortvisning

Du er her:Hjem>Opsigelse og bortvisning

Opsigelse og bortvisning

Ved såvel opsigelser som bortvisninger vil der ofte være et lov- eller overenskomstmæssigt krav om, at opsigelsen eller bortvisningen skal være sagligt begrundet.

I praksis kan det imidlertid være ganske vanskeligt at vurdere, om saglighedskravet er opfyldt, blandt andet fordi det i en række tilfælde vil være et ufravigeligt krav, at den ansatte har modtaget en skriftlig advarsel inden selve opsigelsen eller bortvisningen iværksættes.

Hvis en medarbejder opsiges eller bortvises på et usagligt grundlag, vil den pågældende i nogle tilfælde have krav på en godtgørelse, som ofte kan udgøre 3 måneders løn eller mere.

Vi hjælper naturligvis gerne – både med at udforme en eventuel advarsel og med vurderingen af, om en påtænkt eller allerede stedfunden opsigelse kan anses for saglig.

I forbindelse med en opsigelse skal der ofte tages stilling til, om medarbejderen skal fortsætte sit arbejde i opsigelsesperioden, eller om den pågældende skal suspenderes eller fritstilles. Også her kan den rigtige rådgivning om begge parters rettigheder og pligter samt om mulighederne i øvrigt være af afgørende betydning for en fornuftig aftale om afvikling af samarbejdet – og dermed for de økonomiske konsekvenser for både virksomhed og medarbejder.

Stikord: opsigelse, ansættelsesforhold, bortvisning, opsigelsesvarsel, usaglig bortvisning, usaglig godtgørelse

70 22 88 50 Kontakt Advokater