Personselskaber

Du er her:Hjem>Skatter og afgifter>Personselskaber

Personselskaber

Personselskaber, der oftest opdeles i interessentskaber og kommanditselskaber, anses ikke som selvstændige skattemæssige enheder. De anses for skattemæssigt transparente. Heri ligger, at indtægter og udgifter anses som afholdt af de bagvedstående ejere og at de herefter skal medtage disse i deres opgørelse overfor skattemyndighederne.

Som medejer af et personselskab beskattes man som havde man en personlig drevet virksomhed og har samme muligheder for afskrivning m.v.

Stikord: interessentskab, kommanditselskaber, skattemæssig transparens

70 22 88 50 Kontakt Advokater