Erhvervs­le­je­kon­trakt

Indgåelse af erhvervslejekontrakter sker typisk i forbindelse med etablering eller flytning af virksomhed, hvorfor erhvervslejekontrakten sjældent står alene. Af denne grund er det vigtigt, at der er samspil mel-lem erhvervslejekontrakten og virksomhedens øvrige aftaleforhold. Vores lejeretsadvokater indgår i et tæt samarbejde med vores øvrige advokater omkring lejeretlige te-maer i forbindelse med for eksempel virksomhedsoverdragelser og optimering af koncernstrukturer. Ved indgåelse af erhvervslejekontrakter er det den enkelte virksomheds behov, der skal danne grundlag for kontraktens indhold. Udover de forhold, der reguleres særskilt af erhvervslejeloven, vil der typisk være forhold, der kræver særlig opmærksomhed i lejekontrakten. Vores lejeretsadvokater har stor erfaring med forhandling på såvel lejer- som udlejerside, hvilket kan være en stor fordel, når den ene parts særlige krav skal indføres i kontraktgrundlaget. Endelig kan det være relevant med års mellemrum at gennemgå eksisterende lejekontrakt for at sikre, at vilkårene fortsat er optimale for virksomheden eller om man skal indlede en dialog med udlejer alterna-tivt finde et andet lejemål.

Stikord: leje af erhvervsejendomme, erhvervslejekontrakt - indgåelse, erhvervslejekontrakt, genforhandling

70 22 88 50 Kontakt Advokater