Finansiering

Ved køb af fast ejendom er det vigtigt at overveje mange forhold, der kan få betydning langt ud i fremtiden. Blandt disse forhold er finansieringen af ejendommen et af de væsentligste.

Finansiering kan ske på mange måder, men ofte berigtiges købesummen på tre forskellige måder. Typisk har køber et mindre beløb, der kan bruges til udbetaling. Derfor har køber ofte behov for at optage et eller flere lån mod sikkerhed i den købte ejendom.

Det er muligt at optage et realkreditlån, der dækker op mod 80 % af boligens købspris. Realkreditlån ydes typisk af kreditforeninger, men også banker og lignende har mulighed for at yde sådanne. Realkreditlån kan optages med fast eller variabel rente, og det er muligt at opnå afdragsfrihed i en eller flere perioder af lånets løbetid. Realkreditlån løber typisk over en længere årrække.

Til finansiering af de sidste 20 %, eller den mindre del, som køber ikke selv kan finansiere kontant, optager køber normalt et boliglån. Disse udbydes af såvel kreditforeninger som af banker. Boliglån er oftest variabelt forrentede, men kan fastfryses i renten, hvis køber ønsker dette. Boliglån afdrages oftest over en kortere årrække end realkreditlån, idet beløbene er mindre.

Stikord: belåning, realkredit, boliglån

70 22 88 50 Kontakt Advokater