Gaver

Papirløse, der modtager en gave fra en samlever, skal betale indkomstskat af gaven. Efter to års samliv på samme folkeregisteradresse kan der gives gaver op til 58.700 kr (2010) og der skal betales 15% af beløb herover.

Afgiften på gaver mellem ægtefæller er 0%.

Stikord: gaver fra en ugift samlevende

Specialister

[vis_medarbejder id='jds'] [vis_medarbejder id='kt'] [vis_medarbejder id='LL'] [vis_medarbejder id='sg'] [vis_medarbejder id='sr']
70 22 88 50 Kontakt Advokater