Dødsbobehandling

Når du mister en af dine nærmeste, melder der sig en masse spørgsmål, som du midt i sorgen skal forholde dig til.

Når et menneske dør, får skifteretten, hvor afdøde boede, automatisk besked kort efter dødsfaldet. Skifteretten sørger for at indkalde afdødes arvinger til et møde.

Det kan ofte være en rigtig god idé, hvis du kontakter din advokat inden mødet i skifteretten. Advokaten kan rådgive dig om det videre forløb og I kan sammen drøfte hvordan boet bør behandles. Advokaten kan også møde på dine vegne i skifteretten.

På skifteretsmødet skal det klarlægges hvem, der skal arve afdøde og det skal drøftes, hvordan boet efter afdøde skal behandles. Der findes forskellige former for behandling af et dødsbo.

Stikord: Uskiftet bo, Privat skifte, Bobestyrerbo, Eksekutorbo

70 22 88 50 Kontakt Advokater