Hævd

Hævd er en særlig form for erhvervelse af ejendomsret. Hævd erhverves ved kontinuerlig uretmæssig brug af en ejendom. Brugen af ejendommen må således ikke ske i overensstemmelse med aftale med ejeren af ejendommen. Hævd kan opnås af en eller flere personer og der kan ske udskiftning i personkredsen undervejs i hævdsperioden.

Erhvervelse af hævd forudsætter, at den uretmæssige råden er forløbet over en længere årrække. Der skal mindst være tale om en kontinuerlig råden i 20 år og i visse tilfælde op mod 40-50 år. Den 20-årige råden kaldes ordinær hævd mens den længere rådighedsperiode kaldes alderstidshævd.

Rådigheden afbrydes, hvis ejeren opstiller en fysisk hindring eller foretager retslige skridt mod den eller de personer, der bruger ejendommen.

Når der vindes hævd får den eller de, der har brugt ejendommen, ejendomsret i overensstemmelse med den råden, der er udvist. Hvis den skete råden er begrænset, bliver der kun hævd som bruger af ejendommen.

Hævd skal tinglyses på samme måde som servitutter, for at blive beskyttet. Hævd eksisterer så længe hævden er tinglyst og kan ophøre på samme måde som servitutter, altså ved aftale og passivitet m.v.

Stikord: ordinær hævd. alderstidshævd, frihedshævd, allemandshævd, gruppehævd

70 22 88 50 Kontakt Advokater