Før vi gif­ter os

Det er altid en glædelig begivenhed at blive gift. Når man står foran at skulle gifte sig er det som oftest kærligheden og den glædelige forventning til at leve i tosomheden sammen, der fylder mest. Derfor er det også ofte rigtig svært at tale med sin tilkommende om, hvad der skal ske, hvis man en dag skal skilles. Men det kan være både rigtig dumt og måske dyrt at lade være med at tænke sig om.

Nøgternt set kan det være direkte uforsvarligt at lukke øjnene for den mulighed, at jeres ægteskab ikke holder resten af livet. Statistisk set går ca. 50 % af alle nye ægteskaber i opløsning på et eller andet tidspunkt.

Selvom det bestemt ikke er særlig romantisk, bør I derfor tænke grundigt over, hvad der skal ske, hvis I en dag skal skilles. Hvordan vil I dele formuen? Vil I have fælleseje eller særeje i ægteskabet? Eller vil I have en mellemting i form af delvist særeje og delvist fælleseje? Hvad med pensionsordningerne? Skal I begge står som ejere af hus, bil og alt det andet I ejer?

Hvis I ikke foretager jer noget, vil I automatisk, ved indgåelsen af jeres ægteskab, opnå en formueordning, der kaldes fælleseje. Cirka 90 % af alle nygifte har rent fælleseje. Men det betyder ikke at fælleseje nødvendigvis altid er den mest fornuftige løsning.

Hvis I begge synes det er en god idé at ligedele jeres eventuelle positive formue med den anden, hvis I skulle blive skilt, kan fælleseje være den rette løsning for jer.

Har du derimod en formue af en vis størrelse, mens din tilkommende ikke har meget andet end en stor studiegæld, er fælleseje måske ikke den rette løsning for jer.

Overordnet set kan man sige, at jo større forskel der er på jeres formuer ved ægteskabets indgåelse, jo vigtigere er det, at I får talt tingene igennem.

Hvis I ønsker en anden formueordning end fælleseje, er det nødvendigt at oprette en ægtepagt.

Stikord: Æteskab - indgåelse, fælleseje, Ægtepagt

70 22 88 50 Kontakt Advokater