Emner

Direktion

Direktion

Direktionen forestår den daglige ledelse af et selskab, hvilket omfatter de dispositioner og beslutninger, der knytter sig til selskabets løbende drift. Eksempler på dette kan være indgåelse af kontrakter, indkøb af materialer, salg af produkter eller ydelser, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Har selskabet en bestyrelse, vil den daglige ledelse også omfatte forberedelse af direktionens indstillinger til bestyrelsesbeslutninger og udførelse af bestyrelsens beslutninger.

Selskabsloven indeholder visse generelle habilitetskrav til medlemmer af en direktion. Der skal herefter være tale om fysiske personer, der er myndige og ikke under værgemål.

Stikord: direktion - selskab, direktør - selskab

70 22 88 50 Kontakt Advokater