Tinglysning

Førend skøde er tinglyst har køber ikke opnået en endeligt beskyttet ret over den købte ejendom. Tinglysningen er derfor sikringsakt for køber overfor sælgers kreditorer, og andre aftaleerhververe.

Tinglysning sikrer herudover tredjemands rettigheder over en fast ejendom, herunder eksempelvis ved servitutter.

Tinglysningsloven indeholder reglerne for, hvornår og hvordan tinglysning foretages. Tinglysningsafgiftsloven fastsætter metoder til at beregne den afgift, som skal betales samtidig med, at skødet sendes til tinglysning. Afgiften beregnes på grundlag af købsprisen.

Tinglysning foretages digitalt ved Tinglysningsretten i Hobro. Til brug for tinglysning af et skøde er det nødvendigt for den berigtigende advokat at have en fuldmagt fra køber til at foretage selve tinglysningen. Alternativt kan køber selv gå ind på tinglysningssystemet og skrive under med sin digitale signatur.

Stikord: digital tinglysning, sikringsakt, tinglysningsafgift

70 22 88 50 Kontakt Advokater