Forbrugerret

Emner

Forbrugerret

Forbrugerret

Forbrugeraftaleloven finder anvendelse på forbrugeraftaler og formålet med loven er at sikre forbrugeren mod misbrug og at sikre, at forbrugeren får en rimelig retsstilling.

Flere af de forbrugerbeskyttelsesregler, der findes i forbrugeraftaleloven, går igen i markedsføringsloven. Dette gælder blandt andet reglerne om negativ aftalebinding, uanmodet henvendelse mv., og de to love spiller derfor sammen for at give forbrugeren en optimal beskyttelse.

Negativ aftalebinding, hvorefter en erhvervsdrivende – uden forudgående anmodning fra en forbruger – bevidst fremsender en varer eller udfører en tjenesteydelse, er således reguleret af såvel forbrugeraftaleloven som af markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik, og forbrugeren vil i sådanne tilfælde ikke blive forpligtet til at betale for varen eller den udførte tjenesteydelse.

Stikord: forbrugerbeskyttelse, forbrugeraftaleloven, negativ aftalebinding, oplysningspligt, fortrydelsesret, forbrugerforhold, erhvervelse af fast ejendom

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater