Indskrænkning eller ophør af samvær

Voldsomme konflikter mellem de voksne, alkoholmisbrug, vold eller anden misrøgt kan være årsag til, at samværet skal indskrænkes eller ophøre. Det er Statsforvaltningen, der træffer bestemmelse herom. Der er mulighed for at få børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling gennem statsforvaltningerne. Desværre kan man ikke få fri proces til samværssager.

Mange oplever, at de bliver tromlet ned i Familieretshuset og at det er vigtigt for dem at have deres advokat med til møderne, selv om det formelt ikke burde være nødvendigt. Sandheden er desværre, at mange først på selve mødet bliver klar over, hvor stærkt de bliver presset, og at det havde været godt at have en med.

 

Stikord: Skilsmisse, Separation

70 22 88 50 Kontakt Advokater