Brug for papirer?

I ægteskabet gælder en lang række lovregler, især i den person-, familie- og arveretlige lovgivning, men disse regler gælder ikke for ugifte samlevende. Derfor er der på dette område et behov for papirer. Det gælder testamente (papirløse arver ikke hinanden); fælles forældremyndighed (som kræver I aftaler det); økonomisk fællesskab (I har ikke fælles økonomi eller sameje uden videre); samejekontrakt (regler, der regulerer sameje og ophør af dette, navnlig for større ting som bil, båd, lejlighed, værdipapirer, hus). Papirløse får ikke automatisk atp-erstatning ved samlevers død og har ikke altid ret til pensioner eller forsikringer efter en afdød samlever.

Stikord: papirløse, ugifte samlevende, arveret, atp, død, pension, ugifte samlevende forsikring, forsikring ugifte samlevende, samejekontrakt

70 22 88 50 Kontakt Advokater