Online inkassoservice

Her på hjemmesiden kan du oprette dine inkassosager online i vores sagsbehandlingssystem. Der er ingen begrænsninger i antallet af sager, men de skal opfylde følgende krav:

  1. kravet må ikke være mere end 1 år gammelt,
  2. skyldner må ikke have protesteret mod kravet, samt
  3. du skal have sendt en rykker med inkassovarsel til skyldner.

Hvis de krav er opfyldt, tager vi skyldner til inkasso. Betaler skyldner ikke kravet, tager vi skyldner til inkasso. Betaler skyldner kravet, enten helt eller delvist, afregner vi sagen med takstmæssige inkassoomkostninger.

Hvis skyldner ikke reagerer, kontakter vi dig omkring det videre forløb, herunder om du ønsker sagen standset, eller om den skal overgå til inddrivelse ved domstolene. Vælger du at standse sagen, afregner vi sagen uden beregning.

Det betyder, at den forgæves inkasso ikke har kostet dig noget.

Stikord: online inkassosservice, inkassoservice

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater