Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Behandling af personoplysninger

Forum Advokater, Advokatanpartsselskab modtager i forbindelse med sagsbehandling personhenførbare oplysninger.

Forum Advokater, Advokatanpartsselskab behandler disse oplysninger efter skriftlige interne instrukser, der sikrer fortrolighed, og at behandlingen sker i overensstemmelse med såvel EU databeskyttelsesforordning
en som databeskyttelsesloven.

Kontaktoplysninger

Forum Advokater, Advokatanpartsselskab, cvr. 21 04 97 00, Havnevej 3, 4000 Roskilde, tlf. 70 22 88 50, digitalpost@forumadvokater er dataansvarlig for de personoplysninger, der modtages og behandles.

Spørgsmål til behandling af personoplysninger rettes til digitalpost@forumadvokater.dk

Formål

Behandling af personoplysninger sker for at kunne udføre de opdrag Forum Advokater har påtaget sig eller for at varetage Forum Advokaters berettigede interesser i at påberåbe, præciseres eller forsvare sine retskrav.

Cpr.nr. behandles med hjemmel i databeskyttelsesloven.

Hvidvaskloven giver hjemmel til behandling af personoplysninger på sit område.

Forum Advokater behandler alene personhenførbare oplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forhold til udførelse af de opdrag, vi har påtaget os.

I nogle sagstyper behandles tillige følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger, fagforeningstilhørsforhold, religiøs, seksuel orientering med videre.

Oplysninger der behandles hidrører hovedsageligt fra vores kunder, men kan også komme fra modparter, øvrige parter, domstolene, offentlige myndigheder, og åbne offentlige registre m.v.. Forum Advokater sikrer løbende, at der alene behandles korrekte og opdaterede oplysninger.

Sagsstyring

Forum Advokater anvender Navision som elektronisk sagsstyringssystem. Systemet er udviklet specielt til brug for advokatvirksomheder. Der er med leverandøren indgået databehandlingsaftale.

Personhenførbare oplysninger videregives med det formål at anvende systemet, herunder til bogføring.

Alt materiale, herunder henvendelser vedrørende de enkelte sager, arkiveres elektronisk på sagerne og i nogle tilfælde ligeledes fysisk på sagerne.

Overførsel af personhenførbare oplysninger

Det kan ved behandlingen af Forum Advokaters opdrag være nødvendigt at overføre personhenførbare oplysninger til domstole, offentlige myndigheder og øvrige parter i sagen. Det kan ligeledes være nødvendigt at overføre oplysninger med hjemmel i lov, f.eks. hvidvaskningslov og bogføringslov.

Personhenførbare oplysninger slettes 10 år efter opdragets afslutning. Perioden er fastsat under hensyntagen til Forum Advokaters forpligtigelser efter bogføringsloven og hvidvaskloven samt mulighed for imødegåelse af sager om advokatansvar.

Personoplysninger videregives ikke til markedsføringsmæssige formål.

Personhenførbare oplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS, medmindre der er indgået særskilt aftale herom.

Den registreredes rettigheder

Indsigtsret.

Forum Advokater giver en registreret person ret til indsigt i de personoplysninger, vi behandler, hvis ikke oplysningerne er omfattet af vores tavshedspligt.

Berigtigelsesret

Urigtige, objektive data, der behandles om en registreret, kan kræves berigtiget af den registrerede person. Den registrerede har ret til at få eventuelle ulovligt behandlede oplysninger slettet hos Forum Advokater.

Dataportabilitet

En registreret person har ret til dataportabilitet, ved at modtage de oplysninger personen selv har givet Forum Advokater i et almindeligt maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse

Den registrerede kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod behandlingen af dennes personoplysninger. Hvis den registrerede har ret til at få begrænset behandlingen, vil Forum Advokater kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med samtykke fra den registrerede eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at blive glemt

Såfremt personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamling, f.eks. ved retsgrundlagets bortfald, eller hvis den registreredes legitime interesse i at oplysningerne slettes, er større end Forum Advokaters interesse i, at oplysningerne gemmes, kan den registrerede kræve oplysningerne slettet.

Om den registreredes rettigheder henvises til Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, der findes på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Den registrerede har ret til at klage til Datatilsynet over den måde Forum Advokater behandler den pågældendes personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

• MailChimp

Gældende fra 25. maj 2018

Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Behandling af personoplysninger

Forum Advokater, Advokatanpartsselskab modtager i forbindelse med sagsbehandling personhenførbare oplysninger.

Forum Advokater, Advokatanpartsselskab behandler disse oplysninger efter skriftlige interne instrukser, der sikrer fortrolighed, og at behandlingen sker i overensstemmelse med såvel EU databeskyttelsesforordning
en som databeskyttelsesloven.

Kontaktoplysninger

Forum Advokater, Advokatanpartsselskab, cvr. 21 04 97 00, Havnevej 3, 4000 Roskilde, tlf. 70 22 88 50, digitalpost@forumadvokater er dataansvarlig for de personoplysninger, der modtages og behandles.

Spørgsmål til behandling af personoplysninger rettes til digitalpost@forumadvokater.dk

Formål

Behandling af personoplysninger sker for at kunne udføre de opdrag Forum Advokater har påtaget sig eller for at varetage Forum Advokaters berettigede interesser i at påberåbe, præciseres eller forsvare sine retskrav.

Cpr.nr. behandles med hjemmel i databeskyttelsesloven.

Hvidvaskloven giver hjemmel til behandling af personoplysninger på sit område.

Forum Advokater behandler alene personhenførbare oplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forhold til udførelse af de opdrag, vi har påtaget os.

I nogle sagstyper behandles tillige følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger, fagforeningstilhørsforhold, religiøs, seksuel orientering med videre.

Oplysninger der behandles hidrører hovedsageligt fra vores kunder, men kan også komme fra modparter, øvrige parter, domstolene, offentlige myndigheder, og åbne offentlige registre m.v.. Forum Advokater sikrer løbende, at der alene behandles korrekte og opdaterede oplysninger.

Sagsstyring

Forum Advokater anvender Navision som elektronisk sagsstyringssystem. Systemet er udviklet specielt til brug for advokatvirksomheder. Der er med leverandøren indgået databehandlingsaftale.

Personhenførbare oplysninger videregives med det formål at anvende systemet, herunder til bogføring.

Alt materiale, herunder henvendelser vedrørende de enkelte sager, arkiveres elektronisk på sagerne og i nogle tilfælde ligeledes fysisk på sagerne.

Overførsel af personhenførbare oplysninger

Det kan ved behandlingen af Forum Advokaters opdrag være nødvendigt at overføre personhenførbare oplysninger til domstole, offentlige myndigheder og øvrige parter i sagen. Det kan ligeledes være nødvendigt at overføre oplysninger med hjemmel i lov, f.eks. hvidvaskningslov og bogføringslov.

Personhenførbare oplysninger slettes 10 år efter opdragets afslutning. Perioden er fastsat under hensyntagen til Forum Advokaters forpligtigelser efter bogføringsloven og hvidvaskloven samt mulighed for imødegåelse af sager om advokatansvar.

Personoplysninger videregives ikke til markedsføringsmæssige formål.

Personhenførbare oplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS, medmindre der er indgået særskilt aftale herom.

Den registreredes rettigheder

Indsigtsret.

Forum Advokater giver en registreret person ret til indsigt i de personoplysninger, vi behandler, hvis ikke oplysningerne er omfattet af vores tavshedspligt.

Berigtigelsesret

Urigtige, objektive data, der behandles om en registreret, kan kræves berigtiget af den registrerede person. Den registrerede har ret til at få eventuelle ulovligt behandlede oplysninger slettet hos Forum Advokater.

Dataportabilitet

En registreret person har ret til dataportabilitet, ved at modtage de oplysninger personen selv har givet Forum Advokater i et almindeligt maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse

Den registrerede kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod behandlingen af dennes personoplysninger. Hvis den registrerede har ret til at få begrænset behandlingen, vil Forum Advokater kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med samtykke fra den registrerede eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at blive glemt

Såfremt personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamling, f.eks. ved retsgrundlagets bortfald, eller hvis den registreredes legitime interesse i at oplysningerne slettes, er større end Forum Advokaters interesse i, at oplysningerne gemmes, kan den registrerede kræve oplysningerne slettet.

Om den registreredes rettigheder henvises til Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, der findes på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Den registrerede har ret til at klage til Datatilsynet over den måde Forum Advokater behandler den pågældendes personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynetdk

Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

• MailChimp

Gældende fra 25. maj 2018