Hæftelse og ansvar

Tager selskabets ledelse ikke ansvaret alvorligt, er der en risiko for, at ledelsen bliver erstatningsansvarlig for det tab, som selskabet eventuelt måtte lide.

Domspraksis har vist, at ledelsens ansvar de senere år er blevet skærpet. Med den nye selskabslov, hvor nogle af kreditorbeskyttelsesreglerne er blevet forringet, bør man være endnu mere opmærksom på ledelsens ansvar. Dette er ikke sket i form af en skærpelse, men i stedet i form af en præcisering af ledelsens ansvar og forpligtelser.

Stikord: ledelsesansvar, hæftelse, ansvar - selskab

70 22 88 50 Kontakt Advokater