Susanne Ravn

Partner, advokat (H)

Advokatfirmaet Susanne Ravn. Cvr.nr. 31 14 18 34

Lidt om mig selv:

Jeg har mange års erfaring fra domstolene og som advokat med familie-, arve- og straffesager, mediation samt retssager generelt. Jeg anvender endvidere engelsk og spansk som arbejdssprog.

Beskikkelsesår: 2001
Møderet for landsret (år): 2011
Møderet for højesteret (år): 2016

Karriere:

  • Forumadvokater (kontorfællesskab) – 2017 – nu
  • ENP Advokater – 2016 – 2017
  • Advokatfirmaet Susanne Ravn – 2008 – 2016
  • Masteruddannelse i konfliktmægling Københavns Universitet – 2008
  • Dommerfuldmægtig ved danske byretter og konstitueret landsdommer ved Østre Landsret – 2004 – 2007
  • Projektkoordinator Legal Reform Project, Vietnam – 2001 – 2004
  • Dommerfuldmægtig ved danske byretter – 1994 – 2001
  • Bosat Sydamerika. Herunder ansættelse på den danske ambassade og på en FN-organisation – 1991 – 1994
  • Fuldmægtig i Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet) og sekretær for Adoptionsnævnet – 1988 – 1991

Andre relevante informationer:

Advokatfirmaet Susanne Ravn. Cvr.nr. 31 14 18 34.

Beskikket af det danske Justitsministerium og medlem af Advokatsamfundet

Beneficeret ved Retten i Roskilde

Retsmægler ved Retten i Roskilde og Østre Landsret siden 2008

Optaget på Familieretshusets liste over advokater, som kan modtage beskikkelse i sager om adoption uden samtykke

Jeg har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos HDI GLOBAL. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.