Oplysningspligt

Du er her:Hjem>Oplysningspligt

Oplysningspligt

Den erhvervsdrivende har en oplysningspligt ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for fast forretningssted.

Fjernsalg vedrører aftaler om varer, tjenesteydelser eller løbende levering heraf, når aftalen indgås ved brug af fjernkommunikation og altså ikke indgås ved fysisk møde og når aftalen indgås som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende.

Aftaler om køb af varer mv. anses for indgået uden for fast forretningssted, når aftalen er indgået eller forbrugeren har fremsat tilbud i forbindelse med besøg på forbrugerens bopæl, arbejdsplads eller andre steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, under udflugter, forestillinger mv. arrangeret af den erhvervsdrivende, på offentlige steder, på udstillinger, messer mv., medmindre varen og købesummen udveksles samtidig eller ved besøg på forbrugerens bopæl, arbejdsplads mv., hvor parterne har aftalt besøget under en udstilling, en messe mv.

Visse typer af aftaleindgåelse for bestemte typer af varer er undtaget fra kravet om oplysningspligt.

Loven sondrer mellem aftale- og varetype, men generelt skal der gives oplysninger om den erhvervsdrivende (navn og adresse), ligesom der skal gives detaljerede oplysninger om varen og dennes egenskaber samt udførlige oplysninger om fortrydelsesretten.

Såfremt oplysningspligten ikke overholdes, vil der ske udskydelse af forbrugerens fortrydelsesret, ligesom der i grovere tilfælde kan pålægges en bødestraf.

Stikord: fjernsalg, fast forretningssted

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater