Graviditet og barsel

Graviditet og barsel

Som ved sygdom er det ikke ulovligt at opsige en gravid medarbejder, så længe opsigelsen blot ikke skyldes, at den pågældende er gravid eller på barsel. Det er imidlertid arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at opsigelsen intet har med graviditet eller barsel at gøre.

Retspraksis viser, at det kan være endog meget svært for en arbejdsgiver at løfte denne bevisbyrde..

Hvis arbejdsgiveren ikke kan løfte denne bevisbyrde, vil det normalt resultere i krav om en godtgørelse i medfør af Ligebehandlingsloven. Domstolene har generelt fastslået, at godtgørelsen ved kortvarige ansættelsesforhold normalt udmåles til 6 måneders løn. Har medarbejderen været ansat i 5-10 år udmåles ofte en godtgørelse på omkring 9 må-neders løn, mens der ved ansættelsesforhold af længere varighed end 10 år tilkendes omkring 1 års løn i godtgørelse.

Der skal derfor ligge nøje overvejelser bag, før man vælger at afskedige en gravid medarbejder – også selvom det ikke er graviditeten, der umiddelbart har begrundet opsigelsen.

Efter endt barselsorlov har medarbejderen ret til at komme tilbage til et arbejde med samme eller lignende indhold, som før medarbejderen gik på barsel. Hvis der sker om væsentlige ændringer i stillingsindholdet, kan medarbejderen vælge at sidestille det med en opsigelse fra arbejdsgiverens side.

Stikord: gravid, graviditet, barsel, opsigelse under graviditet, opsigelse under barsel

70 22 88 50 Kontakt Advokater