Nyheder

Indgreb mod skattefordele ved forældrekøb

Med vedtagelsen af lov nr. 2226 af 29. december 2020 har Folketinget vedtaget et indgreb mod skattefordelene ved forældrekøb.

Indgrebet består af to elementer. For det første kan der ikke af friværdien af forældrekøbslejligheden opnås kapitalafkast […]

2022-10-25T12:51:06+02:00By |Categories: Forældrekøb, Nyheder, Skatter og afgifter|

Må en medarbejder hemmeligt optage samtale med arbejdsgiver?

Højesteret har taget stilling til dette spørgsmål. Der deltog ni højesteretsdommere ved sagens behandling (normalt deltager fem).

Spørgsmålet var, om arbejdsgiveren havde været berettiget til at bortvise medarbejderen (A), fordi A under et møde havde kastet […]

2020-01-17T10:50:41+01:00By |Categories: Nyheder|

Højesteret skal igen se på om der gælder maksimalpriser for kolonihaver

Den 1. og 2. december 2010 behandler Højesteret sagen om hvor vidt der gælder overpriser på kolonihaver, herunder særligt for andelskolonihaver. Advokat Alan Ohms fører sagen for appellanten og har to hovedsynspunkter: Kolonihaveforbundets vedtægter om […]

2022-10-25T12:57:10+02:00By |Categories: Nyheder|
70 22 88 50 Kontakt Advokater