Den 1. og 2. december 2010 behandler Højesteret sagen om hvor vidt der gælder overpriser på kolonihaver, herunder særligt for andelskolonihaver. Advokat Alan Ohms fører sagen for appellanten og har to hovedsynspunkter: Kolonihaveforbundets vedtægter om overprisregel er ikke gyldig og der gælder i øvrigt for andelshaver ingen regel om overpriser. Den allerede afsagte højesteretsdom vedrører således kun lejekolonihaver.

Du kan læse mere om Højesteretssagen her: