Vi er trådt ind i den sidste vintermåned. Nedtællingen til vinterferien er begyndt i mange børnefamilier. Herhjemme har vi en strimmel vi klipper af hver morgen. I nogle delebørnsfamilier bliver ferieønsker afløst af spekulationer. Spekulationer, der også kan komme til at fylde for de små, for uanset om de er over eller under 1 meter høj, fanger de hurtigt den slags. Jeg fik et spørgsmål i sidste uge fra en forælder, som jeg vil besvare i denne artikel i håb om, at det hjælper flest mulige delebørn(sfamilier):

Må jeg tage delebørnene med sydpå i vinterferien, og det er lidt mere sydpå end Lalandia Rødby? Hvad hvis vores børns anden forælder ikke synes det er en god idé?

Har I fælles forældremyndighed… er svaret “ja”, hvis det er din tur til at have børnene (ofte har man en aftale eller afgørelse, hvorefter man skiftes fra år til år). Det kan du gøre uden tilladelse fra den anden forælder eller Familieretshuset. Det vil med andre ord sige, at også samværsforælderen (den der ikke har jeres børns adresse registreret hos sig), også kan rejse med børnene til udlandet, når det er samværsforælderens ”tur” til at have dem i vinterferien.

Nu er det tit sådan indenfor jura, at der ingen regel er uden undtagelser.

Er I uenige om forældremyndigheden op til rejsetidspunktet, eller er I uenige om, i hvilket land jeres børn skal bo i, skal den anden forælder samtykke, eller Familieretshuset skal give tilladelse udlandsrejsen med børnene.

Er I “kun” uenige om selve udlandsrejsen, og ikke om hvem der skal have forældremyndigheden i fremtiden, skal den anden forælder ikke samtykke, ligesom Familieretshuset ikke skal give tilladelse til udlandsrejsen.

Har I en afgørelse fra Familieretshuset, der begrænser eller ophæver samværsforælderens samvær med børnene i udlandet, kan samværsforælderen ikke rejse til udlandet med børnene.

Har du ikke del i forældremyndigheden… er udgangspunktet “nej”. Familieretshusets afgørelser om samvær giver kun ret til samvær i Danmark og de andre nordiske lande. I kan selv aftale, at jeres børn kan komme med til udlandet i forbindelse med et feriesamvær. Kan I ikke blive enige om det, kan Familieretshuset give tilladelse til, at samværsforælderen kan rejse med børnene på vinterferie til udlandet. Ofte vil Familieretshuset give tilladelse, fordi det betragtes som en naturlig del af familielivet at rejse til udlandet.

Har du forældremyndigheden alene… er svaret “ja”. Så kan du rejse til udlandet på vinterferie med jeres børn uden den anden forælders samtykke.

Med disse ord, vil vi ønske dig og din familie en rigtig god vinterferie.