Hvad er en mangel ved en købt genstand? De fleste vil nok mene, at hvis de netop har betalt 299.000 kr. for en brugt motorbåd, så forventer de ikke motorproblemer på den første reelle sejltur. De fleste vil stadig forvente ikke at møde motorproblemer på første sejltur, selv om de bliver fortalt, at båden til de 299.000 kr. er 17 år gammel.

På med redningsvesten. Så skal jeg fortælle jer, hvorfor Højesteret mener, at den 17 år gamle båd til 299.000 kr. ikke led af en mangel, selv om den havde motorproblemer under første sejlads.

Køberen af båden blev selvfølgelig sur over, at båden allerede under første sejlads fik motorproblemer, og at køberen stod over for en reparation. Køberen hævede derfor handlen og ville have sine penge tilbage. Sælgeren var ikke sindet at acceptere, at købet blev hævet, og at køberen skulle have sine 299.000 kr. tilbage.

I den efterfølgende retssag blev det konstateret, at det var manglende køling af en manifold ved udstødningen, der var årsagen til motorproblemet. Skønsmanden udtalte, at den manglende køling skyldtes sædvanlig slitage, og at det måtte forventes, at der skulle ske udskiftning efter 8 – 10 år. Da båden på leveringstidspunktet var 17 år gammel, var det for så vidt ikke usædvanligt, at der manglede en køleevne. Det usædvanlige var, at den manglende køleevne faldt sammen med leveringen til køber.

Efter at sagen havde været bedømt af byret og landsret var det Højesterets tur til at vurdere, om der var en mangel eller ej.

Højesteret konstaterede, at mangelsbegrebet i købelovens § 76, stk. 1, nr. 4 indebærer, at der foreligger en mangel ved båden, hvis den er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være, herunder hvis kravene i § 75 a ikke er opfyldt. Efter § 75 a, stk. 2, nr. 1 og 2, skal båden, medmindre andet er aftalt, have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber, som køberen efter bådens karakter og forholdene i øvrigt har rimelig grund til at forvente, og den skal være egnet til formål, som både af den pågældende type sædvanligvis anvendes til.

Ved køb af brugte genstande indebærer de nævnte bestemmelser efter Højesterets opfattelse, at køberen i almindelighed må afstemme sine forventninger efter bl.a. bådens alder og tidligere brug, og at køberen herunder ikke kan påberåbe sig forhold, som er en følge af sædvanligt slid og ælde. Det kan være tilfældigt, på hvilket tidspunkt efter risikoens overgang sådanne forhold viser sig i form af f.eks. funktionssvigt. Motorproblemet ved sejladsen kunne henføres til løbende slid på en manifold ved udstødningen, som efter skønsmandens erklæring har en levetid på 8-10 år. Højesteret kom derfor til det resultat, at der ikke forelå en mangel ved båden, og at A som følge heraf hverken kunne hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag.

Hvad er det Højesteret siger? Højesteret siger, at i mangel af garantier, anprisninger og anden lovprisning af båden fra sælgers side, så må spørgsmålet om mangler bedømmes ud fra, hvad man i almindelighed kan forvente af en båd af den pågældende type, når den er 17 år gammel. Hvis der i en 17 år gammel båd er dele, som har en levetid, der er mindre end 17 år, så må man forvente, at disse deles udløbsdato er overskredet, og at det er et spørgsmål om tid inden de går i stykker. Og at de går i stykker på første sejlads er sort uheld, men bør ikke overraske. Derfor: At dele med en levetid på 8 – 10 har klaret de første 17 år, er ikke ensbetydende med, at de så også klarer de næste 17 år.

Sædvanligt slid og ælde vil aldrig udgøre en mangel. Vælger man at købe en brugt genstand, så må man leve med at genstanden er blevet ældre samt det sædvanlige slid, som den har været udsat for. Heri ligger også at køber bør alliere sig med en sagkyndig, når han køber en brugt ting. Behovet for en sagkyndig undersøgelse stiger selvfølgelig med genstandens alder, genstandens fordærvelighed samt prisen for genstanden.

Det her nævnte om mangelsbegrebet for brugte genstande vil f.eks. også gælde brugte biler. Så en 17 år gammel superbil med de rigtig mange hestekræfter og de rigtig brede dæk til 299.000 kr. kan blive et dyrt bekendtskab, hvis man ikke ser sig for.

Erik Øvlisen