Familieret

Når Familieretshuset har for travlt – så kan I selv gøre det (vi hjælper jer)

I Forum Advokater gør vi en særlig indsats for familiemægling i skilsmissesager og sager om børn i brudte familier.

Sagsbehandlingstiden i Familieretshuset er desværre blevet så uendelig lang, at mange flere familier end tidligere kommer i […]

2024-05-29T12:49:15+02:00By |Categories: Familieret|

Bryllupsgaven mange overser

Det nybagte brudepar er glade: hvilket pragtfuldt gavebord. Hvilken oplevelse. Og de fleste overser helt den vigtigste gave: Fællesejet. Dette uskyldige ord dækker over noget lidt langhåret noget de færreste brudepar orker at tænke over: […]

2020-01-08T15:35:17+01:00By |Categories: Familieret|

TANTIEMEREGLEN

Der gælder i danske ret en familieretlige grundsætning om, at en ægtefælle inden udløbet af et kalenderår kan overdrage indtil halvdelen af sit indtægtsoverskud til ægtefællen uden at oprette ægtepagt, jfr. retsvirkningslovens § 31, der […]

2020-01-08T15:40:41+01:00By |Categories: Familieret|

FAMILIEKØB

Skal I handle ejendom i familien?

Der er en hel række muligheder for at handle fordelagtigt mellem familiemedlemmer. Sørg derfor for at have en rådgiver med i forløbet helt fra start. Så har I den bedste […]

2020-01-29T19:58:09+01:00By |Categories: Familieret, Fast ejendom|

KØB/SALG VED BODELING

Skal du eller din ægtefælle overtage jeres bolig, når I går fra hinanden?

Selv om I allerede er enige om aftalevilkårene, skal du sørge for, at der bliver lavet en juridisk bindende aftale, der er korrekt, […]

2020-01-09T12:41:09+01:00By |Categories: Familieret|
70 22 88 50 Kontakt Advokater