Manden hang på livsvarig bidragspligt til hustruen. Havde sat krydset selv, uden advokatbistand. Og det var bare ærgerligt, sagde retten.

Ægtefællerne M (født 1947) og H (født 1953) ophævede i 2005 samlivet efter 25 års samliv og ægteskab. I 2011 blev de skilt ved bevilling blandt andet på vilkår, at M blev pålagt tidsubegrænset bidragspligt. M påstod vilkåret tilsidesat i medfør af ægteskabslovens § 58 og aftalelovens § 36. M udfyldte og underskrev ansøgningsskemaet med afkrydsning af bidragspligt, bidragsperiode uden tidsbegrænsning, og således at størrelsen af det aftalte ægtefællebidrag kunne ændres af statsforvaltningen, hvorefter H underskrev ansøgningen.

Statsforvaltningen gav herefter skilsmissebevilling med dette vilkår om ægtefællebidrag. Aftalevilkåret kunne på indgåelsestidspunktet ikke anses for urimeligt for M, og der forelå heller ikke efterfølgende forhold, der helt eller delvist kunne begrunde tilsidesættelse eller ændring af aftalevilkåret som urimeligt, jf. ægteskabslovens § 58og aftalelovens § 36.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at M ikke havde advokatbistand ved aftalens indgåelse. Landsretten lagde vægt på, at M i mange år havde været selvstændigt erhvervsdrivende med betydelig indsigt i økonomiske forhold, og at der var tale om en enkel og let overskuelig aftale om et forhold, der havde været drøftet mellem parterne blandt andet på et vejledningsmøde i statsforvaltningen. U.2013.2931Ø

Kommentar: Dommen er et meget godt eksempel på, at enhver kan klare sig uden advokatbistand. Så svært er det jo ikke, vel. Eller – kunne det være værd at overveje om der engang imellem bør investeres i en specialist – en mekaniker, en læge eller en advokat? Just asking.