Det er desværre ikke en usædvanlig situation i delebørnsfamilier, at den ene forælder ikke vil udlevere barnets pas til den anden, eller underskrive en ansøgning om pasudstedelse. Jeg har igennem årene snakket med mange, der står i de situationer, og her kommer derfor en køreplan for, hvad du som forælder kan gøre, hvis du står i, eller havner i den situation.

Har jeres barn et pas… Når jeres barn har et pas, så følger passet som udgangspunkt jeres barn. Nægter den ene af jer at udlevere jeres barns pas, kan fogedretten være behjælpelig med at få det udleveret. Er det samværsforælderen, der ønsker passet udleveret, er det naturligvis en forudsætning, at denne har ret til at tage jeres barn med ud af landet.

Har jeres barn ikke et pas, og har du forældremyndigheden alene… Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, kan bopælsforælderen alene ansøge om at få udstedt et pas til jeres barn, uden samværsforælderen skal underskrive eller give samtykke til pasudstedelsen.
Har jeres barn ikke et pas, og har I fælles forældremyndighed… Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I begge som udgangspunkt skrive under på ansøgningen om pas. Kan du ikke få den anden forælders underskrift, skal du gøre følgende – og jeg vil anbefale, at du snart igangsætter processen, da sagsbehandlingen kan tage et stykke tid:

Ansøgningen om pas skal afleveres til Borgerservice i din kommune, og du skal have jeres barn med, når du afleverer pasansøgningen. Du skal også medbringe jeres barns originale dåbs-, navneattest eller fødselsattest, dit barns sundhedskort og et pasbillede.
Ansøgningen om pas vil i første omgang blive afvist, fordi den ikke er underskrevet af jer begge. Kommunen vil spørge, om pasansøgningen opretholdes, og det bekræfter du så.

Herefter vil kommunen sende ansøgningen videre til politiet. Du skal dokumentere, at du har forsøgt at få den anden forælder til at skrive under på ansøgningen om pas til jeres barn. Det er en godiidé også at medbringe en kopi af de mails eller sms´er, du har sendt til den anden forælder, når du går til Borgerservice. Denne dokumentation kan få ret stor betydning for politiets villighed til at tillade udstedelse af pas til jeres barn. Har du ikke dokumentationen i orden, så prøv derfor en gang mere at sende den anden forælder en sms eller mail, eller et anbefalet brev, hvor du en sidste gang beder denne underskrive ansøgningen om pas, eller begrunde hvorfor, han/hun ikke vil det.

Politiet kan altså give tilladelse til, at der udstedes et pas til jeres barn, selvom den anden forælder ikke har givet samtykke til det. I praksis vil den anden forælder blive hørt om, hvad årsagen er til, at vedkommende ikke vil give samtykke til, at jeres barn får udstedt et pas. Har forælderen ikke en fornuftig forklaring på det, vil politiet formentlig give tilladelse til, at jeres barn får udstedt et pas. Om jeres barn ender med at få udstedt et pas, uden den anden forælders underskrift, er altså politiets beslutning. Så det er en god idé at få styr på passet, inden der bestilles sommerferie.

Jeg håber, at denne køreplan kan hjælpe lidt i nogle delebørnsfamilier, så I forhåbentlig kan komme på sommerferie. Har du brug for at vide mere om juraen i delebørnsfamilier, er du velkommen til at maile til mig på htr@forumadvokater.dk, eller ringe til mig på dir.tlf. 46380389.