Renteswap ikke tilsidesat eller ophævet

En banks rådgivning af en andelsboligforening medførte ikke, at en renteswapaftale var ugyldig eller kunne ophæves, ligesom rådgivningen ikke medførte et erstatningsansvar for banken.

Andelsboligforeningen blev stiftet i 2005 med henblik på opførelse af en række […]