Skal du eller din ægtefælle overtage jeres bolig, når I går fra hinanden?

Selv om I allerede er enige om aftalevilkårene, skal du sørge for, at der bliver lavet en juridisk bindende aftale, der er korrekt, og som ikke giver ubehagelige overraskelser. Sørg derfor for at have en rådgiver med i forløbet helt fra start. Så har du den bedste mulighed for at få en gennemarbejdet aftale, som er juridisk holdbar. Vi sørger for alt det praktiske og tager de særlige hensyn, der er. Vi rådgiver også om selve bodelingen, hvis I har svært ved at nå til enighed om vilkårene.

Forum Advokater Bolig rådgiver om hundredvis af ejendomskøb om året på et højt specialiseret niveau. Vi engagerer os i din sag, og vi er lette at komme i kontakt med under hele forløbet. Fra start til handlen er gennemført. Vi er effektive og tager os af din sag med det samme. Du får det direkte telefonnummer til den advokat, der behandler din sag, så du altid lige kan ringe, hvis du bliver i tvivl om noget. Du vil opleve et trygt forløb hele vejen igennem. To sager er ikke ens, og vi skræddersyr vores rådgivning efter dit behov.

Vores rådgivning omfatter

fremskaffelse og gennemgang af dokumenter
et personligt møde, hvor vi sammen laver en grundig helhedsvurdering af sagen
juridisk og finansiel rådgivning
tilrettelæggelse af aftalens vilkår
smidigt samarbejde med de andre professionelle – mæglere, banker m.v.
udarbejdelse af bodelingsskøde og tinglysning m.v.

I skal ikke skrive under på indbyrdes aftaler, før de er korrekt tilrettelagt med rådgivning fra os.

Hvis du har spørgsmål, så ring til os og få en uforpligtende snak!