Leje

Ældre lejemål – syn og skøn?

For ældre lejemål, det vil sige lejemål indgået inden den 1. januar 2000, gælder der særlige overgangsregler, når lejeværdien skal bedømmes.

Er lejen væsentlig lavere end det lejedes værdi, kan udlejeren forlange lejen forhøjet til det […]

2020-01-29T20:36:26+01:00By |Categories: Leje|
70 22 88 50 Kontakt Advokater