Selskabsret

Ny artikelserie om generationsskifte af virksomheder

I en ny artikelserie, som offentliggøres på nyhedssiden www.buildingsupply.dk skriver advokat Morten Mark Østergaard om generationsskifte af virksomheder.

Artikelserien kan læses på følgende links:

1. Artikel

http://www.buildingsupply.dk/article/view/109624/generationsskifte_forberedelsesfasen

2. Artikel om salg til en bestemt køber

http://www.buildingsupply.dk/article/view/109649/generationsskifte_salg_af_virksomhed_til_bestemt_kober

Links til artikel nr. 3 […]

2020-02-03T12:42:18+01:00By |Categories: Selskabsret|

NYHEDER I SELSKABSLOVGIVNINGEN

Ved lov nr. 616 af 12. juni 2013 er selskabsloven ændret. Ændringerne er endnu ikke trådt i kraft, idet Erhvervs- og Vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, og dette endnu ikke er sket.

De væsentligste ændringer […]

2020-02-03T12:41:58+01:00By |Categories: Selskabsret|

SELSKABSRET

Vi tilbyder fuldstændig rådgivning på det selskabsretlige område baseret på relevans og dybde.

Vores kendskab til selskabsret er særdeles omfattende. Vi har stor ekspertise i alle selskabsretlige emner fra etablering af aktieselskaber og anpartsselskaber over selskabsændringer […]

2020-02-03T12:48:05+01:00By |Categories: Selskabsret|

Ændringer til fondsloven

Ændringer til lov om fonde og visse foreninger trådte i kraft den 1. september 2014

Fonde, der stiftes fra 1. september 2014, skal som udgangspunkt have aktiver på mindst 1 mio. kr. Herved forøges kapitalkravet (tidligere […]

2020-03-12T14:54:32+01:00By |Categories: Selskabsret|

Opstart af virksomhed skal fra 1. september 2014 ske via virk.dk

Fra 1. september 2014 er det ikke længere muligt at registrere enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, partrederier, andelsboligforeninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner eller folkekirkelige institutioner ved hjælp af papir-blanketter, der indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Til gengæld skal man benytte […]

2020-02-03T12:45:09+01:00By |Categories: Selskabsret|
70 22 88 50 Kontakt Advokater