Med et iværksætterselskab kan man opnå begrænset hæftelse og da mindstekapitalen er 1 krone, kan alle være med.

Iværksætterselskaberne har kunnet stiftes siden 1. januar 2014, og med udgangen af april er der stiftet ca. 1.500 iværksætterselskaber. Det kan ses i forhold til, at der er stiftet ca. 6.000 anpartsselskaber, og 11.500 personligt ejede enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren ikke har begrænset sin hæftelse, men hæfter personligt.

Når der på trods af den nemme adgang til iværksætterselskaber og begrænset hæftelse stadig etableres så mange flere enkeltmandsvirksomheder, kan det skyldes mange forhold. Forhåbentlig har ejerne efter at have søgt rådgivning truffet et velbegrundet valg.

For der er fordele og ulemper ved alle konstruktionerne, og man skal vælge det, der passer bedst til det konkrete formål og den konkrete ejer. F.eks. skal iværksætterselskaber følge reglerne for anpartsselskaber bortset fra mindstekapitalen og således blandt andet aflevere årsrapporter, og for det andet kan et tab i en personligt ejet virksomhed (i modsætning til i et iværksætterselskab og et anpartsselskab) fradrages i den personlige indkomst. Det betyder også, at mange vælger at begynde med enkeltmandsvirksomheden, og se forretningsideen blive en succes, og senere kan man omdanne virksomheden til et anpartsselskab, når der er optjent og opsparet værdier for mindst 50.000 kr. I mellemtiden har man fået fordelen af eventuelle tab, at de har nedsat den skattepligtige indkomst. Bemærk, at man ikke kan omdanne en personligt ejet virksomhed til et iværksætterselskab, da disse kun kan stiftes med kontant indskud.

En ulempe ved iværksætterselskaber har i årets første måneder været, at tiden fra man har anmeldt selskabet til erhvervsstyrelsen, til man fik selskabet registreret, har været meget lang, men sagsbehandlingstiden er siden blevet betydelig nedsat.

Alt i alt er fordelingen af nye stiftelser nok meget fornuftig, men det afgørende er, at der i vores nye virksomheder er tilstrækkelig med viden om, hvilke konstruktioner, man kan få, og hvad deres fordele og ulemper er.

Hvis du i øvrigt vil høre om virksomhedsetablering, og selskabsformer, så kontakt Forum Advokater