Vi tilbyder fuldstændig rådgivning på det selskabsretlige område baseret på relevans og dybde.

Vores kendskab til selskabsret er særdeles omfattende. Vi har stor ekspertise i alle selskabsretlige emner fra etablering af aktieselskaber og anpartsselskaber over selskabsændringer til fusioner og spaltninger samt likvidation. Vor rådgivning omkring virksomhedsoverdragelser er baseret på et indgående kendskab til de selskabsretlige regler, og stor erfaring i at kombinere dem og anvende dem på en måde, der skaber løsninger, der også er skattemæssigt fornuftige.

Når vi rådgiver i forbindelse med omstrukturering af koncerner og virksomhedsoverdragelser finder dispositionerne sted i det selskabsretligt set rette mix og i rette tid. Det er afgørende, at der ikke indgår selskabsretlige dispositioner, der siden kan tilsidesættes med risiko for efterfølgende tab eller ansvar. Vi assisterer betydende aktører med vor selskabsretlige rådgivning.

Vi har blandt andet gennem mangeårig deltagelse under tidernes skiftende etableringsvejledningsordninger sikret os stor indsigt i hvilke behov, der skal tilgodeses når man etablerer sig i selskabsform. Vi tilbyder kvalificeret rådgivning både omkring de problemer som man står i i den situation, ofte også af ansættelsesretlig karakter, og omkring hvilke selskabsformer og selskabsdokumenter, man bør overveje. Hyppige elementer i denne form for rådgivning er hvordan selskaberne og ejerskabet til dem skal struktureres, om der bør benyttes holdingselskaber eller etableres ejendomsselskaber, og hvilket indhold man bør give sit selskab igennem udformningen af vedtægterne og i hvilket omfang aftaler mellem selskabet og andre skal være skriftlige. Stiftelserne sker til fast pris, og sker så hurtigt som det ønskes. Hvis man har brug for et selskab her og nu kan vi lave det. Hvis man har brug for at få modnet tanker og sparring til etableringsformen tilbyder vi det.

Afgrænsede opgaver som f.eks. kapitalændringer foretages af vores selskabsretsadvokater baseret på principper om klarhed og dokumentationssikkerhed, så det sikres, dels, at ekspeditionerne foretages uangribeligt korrekt, dels, at det senere med sikkerhed kan dokumenteres, hvad der er sket.