Fra 1. september 2014 er det ikke længere muligt at registrere enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, partrederier, andelsboligforeninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner eller folkekirkelige institutioner ved hjælp af papir-blanketter, der indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Til gengæld skal man benytte Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning (www.virk.dk), der i forvejen bruges af 90 % af alle dem, der opstarter virksomheder.

Det koster ikke noget at registrere en personligt ejet virksomhed, mens der skal betales et gebyr for registrering af aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og iværksætter-selskaber (IVS).
Det er fortsat frivilligt, om man vil registrere enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber med en omsætning under 50.000 kr. for momspligtige ydelser inden for en 12-måneders periode.
Du kan læse mere om den digitale selvbetjeningsløsning på: www.virk.dk/start-virksomhed