Standardsamvær

I dag er der ikke i samme grad som tidligere tale om et fast standardsamvær. Der kan fastsættes samvær i princippet fra 5 minutters telefonsamvær til 7 dage ud af 14. Det sidste kalder man en egentlig deleordning.

Med hensyn til ferie, er der tradition for, at man skal have truffet afgørelse om juleperioden, sommerferien, efterårsferien og vinterferien. Endvidere træffer de fleste en aftale omkring påskeugen, som afviger fra den almindelige samværsfordeling.

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater